• فقط آنلاین
  • ‎−40%
  • جدید

فیگور مقدماتی در طراحی لباس / یکشنبه ها شروع از 21 اردیبهشت

‎تومان800,000
‎تومان480,000 ذخیره 40%
بدون مالیات

یکشنبه ها ,تاریخ شروع 11 خرداد  16:00  الی 17:30

استاد : سرکار خانم عاطفه شیخ لر

برای ثبت نام و دسترسی به محتوای این دوره اینجا کلیک کنید

در این دوره کارآموز یاد می گیرد که اندام از روبرو و حرکتی سه  رخ و نیم رخ را بکشد وچهره از روبرو و سه رخ و نیم رخ بکشد و دست و حالت گا را بکشد و رنگ تن و کشیدن مو  و... را آموزش ببیند.

توضیحات در مورد دوره:

در این دوره کارآموز یاد می گیرد که اندام از روبرو و حرکتی سه  رخ و نیم رخ را بکشد وچهره از روبرو و سه رخ و نیم رخ بکشد و دست و حالت گا را بکشد و رنگ تن و کشیدن مو  و... را آموزش ببیند.

 

جلسه اول:

دوره مجازی و آنلاین فیگور مقدماتی/ روز یکشنبه  تاریخ:11 خرداد  ساعت شروع  16:00  الی ساعت پایان 17:00     

حالت کشیدن سر و کشیدن تناسبات اندام و توضیح کامل و کشیدن میله ای و بعد استوانه ای و ماهیچه ای کردن اندام از روبرو- تمرین کنید10 تا اندام و یک صفحه حالت سر طبق تمرین کلاس.

                                                                                          

جلسه دوم :

دوره مجازی و آنلاین فیگور مقدماتی/ روزیکشنبه تاریخ: 18 خرداد  ساعت شروع  16:00   الی ساعت پایان 17:00     

کشیدن حالت حرکتی اندام و کشیدن حالت پا از نیم رخ و کشیدن پا از روبرو از باسن به پایین و کشیدن چین یک طرفه و دوطرفه

تمرین آوردن کاغذ کالک برای جلسه بعد و پرینت مدلهایی که فرستاده می شود و کشیدن 2 مانکن طبق تمرین کلاس.کشیدن یک صفحه چین یک طرفه و یک صفحه چین دوطرفه و کشیدن 10 عدد پا از باسن به پایین و ماهیچه ای شده.

 

جلسه سوم:

دوره مجازی و آنلاین فیگور مقدماتی/ روز  یکشنبه تاریخ: 25 خرداد  ساعت شروع    16:00  الی ساعت پایان  17:00    

آموزش اندام در حالت سه رخ آموزش دست در دو حالت پرکاربرد. آموزش از روی کشیدن کپی با استفاده از کاغذ کالک و در ادامه آموزش رنگ تن.تمرین- کشیدن پنج طرح با استفاده از کاغذ کالک به روش آموزش داده شده . کشیدن دو طرح با توجه به تمرین کلاس.

 

جلسه چهارم:

دوره مجازی و آنلاین فیگور مقدماتی/ روز  یکشنبه تاریخ: 1 تیر  ساعت شروع    16:00  الی ساعت پایان  17:00

آموزش چهره از روبرو و تقسیمات چهره از روبرو و آموزش حالت چشم و بینی و لب و آموزش حالت یقه های مسطح و آموزش رنگ چهره با مو. تمرین کشیدن 10 چهره از روبرو به روش تمرین کلاس و کشیدن یک صفحه از یقه.

جلسه پنجم:

دوره مجازی و آنلاین فیگور مقدماتی/ روز  یکشنبه تاریخ: 8 تیر   ساعت شروع    16:00  الی ساعت پایان  17:00

آموزش چهره در حالت سه رخ و آموزش حالت های مختلف مو به همراه رنگ صورت

تمرین کشیدن 10 چهره از حالت سه رخ به همراه رنگ صورت و حالت مو

 

جلسه ششم:

دوره مجازی و آنلاین فیگور مقدماتی/ روز  یکشنبه  تاریخ: 15 تیر  ساعت شروع    16:00  الی ساعت پایان  17:00

آموزش چهره از حالت نیم رخ و آموزش اندام از حالت نیم رخ .

تمرین کشیدن 10 طرح از نیم رخ به همراه چهره نیم رخ

 

جلسه هفتم:

دوره مجازی و آنلاین فیگور مقدماتی/ روز  یکشنبه  تاریخ: 22 تیر  ساعت شروع    16:00  الی ساعت پایان  17:00       

آموزش دو حالت ازcat waik   از روبرو آموزش حالت راه رفتن از حالت نیم رخ

تمرین کشیدن 10 نما از حالتی که در کلاس تمرین شده

 

جلسه هشتم:

دوره مجازی و آنلاین فیگور مقدماتی/ روز  یکشنبه تاریخ: 29 تیر  ساعت شروع    16:00  الی ساعت پایان  17:00

آموزش تصویر سازی چهره از روی عکس کپی شده .

تمرین- کشیدن درسی که آموزش داده شده.

 

ودر پایان دوره مورخ: 5 مرداد  ساعت 16 الی 17 ژوژمان و کارهایی که باید تأیید شده وتحویل داده شود:

1-     کشیدن اندام ماهیچه ای به همراه چهره 2- کشیدن اندام از روبرو به همراه چهره با رنگ آمیزی 3- کشیدن اندام نیم رخ به همراه چهره با رنگ آمیزی4- کشیذن سه حالت   cat waik 5- کشیدن چهره تصویر سازی شده

فیگور مقدماتی در طراحی لباس / یکشنبه ها شروع از 21 اردیبهشت

مشخصات

شیوه برگزاری دوره و کلاس
آنلاین و مجازی
chat نظرات (0)