• فقط آنلاین
  • ‎−40%
  • جدید

نازک دوزی دامن دوشنبه ها 18:30 الی 20:00 شروع 29 اردیبهشت

‎تومان1,300,000
‎تومان780,000 ذخیره 40%
بدون مالیات

دوشنبه ها ,تاریخ شروع 29 اردیبهشت  18:30  الی 20:00

استاد : سرکار خانم لیلا گلرخ

برای ثبت نام و دسترسی به محتوای این دوره اینجا کلیک کنید

در این دوره کارآموز الگوسازی دامن را به روش مولر آموزش می بیند و مراحل دوخت دامن را فرا می گیرد و در پایان دوره می تواند الگوسازی ودوخت دامن را انجام دهد.

در این دوره کارآموز الگوسازی دامن را به روش مولر آموزش می بیند و مراحل دوخت دامن را فرا می گیرد و در پایان دوره می تواند الگوسازی ودوخت دامن را انجام دهد.

 

جلسه اول:

دوره های مجازی و آنلاین : دوره دامن / روز: دوشنبه تاریخ :29/2/1399 ساعت شرو ع 18:30  الی ساعت پایان 20:00

آموزش کادر دامن به روش مولر الگو سازی

تمرین کشیدن پنج الگوی دامن  به روش مولر و انتقال الگو و توضیحات به دفتر خیاطی.

 

جلسه دوم:

دوره های مجازی و آنلاین : دوره دامن / روز: دوشنبه تاریخ :12/3/1399 ساعت شرو ع 18:30  الی ساعت پایان 20:00

آموزش انتقال پنس های دامن به سه روش الگو سازی

تمرین انتقال الگو و مطالب به دفتر خیاطی وکشیدن پنج الگوی دامن.

 

جلسه سوم:

دوره های مجازی و آنلاین : دوره دامن / روز: دوشنبه تاریخ :19/3/1399 ساعت شرو ع 18:30  الی ساعت پایان 20:00

آموزش دامن فون شماره یک و فون شماره دو و دامن پلیسه، الگو سازی و دوخت.

تمرین انتقال الگو و مطالب به دفتر خیاطی و دوخت دامن های آموزش داده شده.

 

جلسه چهارم:

دوره های مجازی و آنلاین : دوره دامن / روز: دوشنبه تاریخ :26/3/1399 ساعت شرو ع 18:30  الی ساعت پایان 20:00

آموزش دامن پیله تختی در وسط جلو و پیله دوقلو در وسط جلو، الگو سازی و دوخت.

تمرین انتقال الگو و مطالب به دفتر خیاطی و دوخت دامن های آموزش داده شده.

 

 

جلسه پنجم:

دوره های مجازی و آنلاین : دوره دامن / روز: دوشنبه تاریخ :2/4/1399 ساعت شرو ع 18:30  الی ساعت پایان 20:00

آموزش دامن پیله تختی و پیله دوقلو در روی زانو، الگو سازی و دوخت.

تمرین انتقال الگو و مطالب به دفتر خیاطی و دوخت دامن های آموزش داده شده.

 

جلسه ششم:

دوره های مجازی و آنلاین : دوره دامن / روز: دوشنبه تاریخ :9/4/1399 ساعت شرو ع 18:30  الی ساعت پایان 20:00

آموزش دامن جیب دار، الگو سازی و دوخت.

تمرین انتقال الگو و مطالب به دفتر خیاطی و دوخت دامن آموزش داده شده.

 

جلسه هفتم:

دوره های مجازی و آنلاین : دوره دامن / روز: دوشنبه تاریخ :16/4/1399 ساعت شرو ع 18:30  الی ساعت پایان 20:00

آموزش دامن شش ترک و هشت ترک و دامن بادبزنی یا شانه، الگو سازی و دوخت.

تمرین انتقال الگو و مطالب به دفتر خیاطی و دوخت دامن های آموزش داده شده.

 

 

جلسه هشتم:

دوره های مجازی و آنلاین : دوره دامن / روز: دوشنبه تاریخ :23/4/1399 ساعت شرو ع 18:30  الی ساعت پایان 20:00

آموزش دامن نیم کلوژ و تمام کلوژ ، الگو سازی و دوخت.

تمرین انتقال الگو و مطالب به دفتر خیاطی و دوخت یکی دامن های آموزش داده شده.

 

جلسه نهم:

دوره های مجازی و آنلاین : دوره دامن / روز: دوشنبه تاریخ :30/4/1399 ساعت شرو ع 18:30  الی ساعت پایان 20:00

آموزش دامن لنگی و دامن عروس ، الگو سازی و دوخت.

تمرین انتقال الگو و مطالب به دفتر خیاطی و دوخت دامن های آموزش داده شده..

 

جلسه دهم:

دوره های مجازی و آنلاین : دوره دامن / روز: دوشنبه تاریخ :6/5/1399 ساعت شرو ع 18:30  الی ساعت پایان 20:00

آموزش دامن شلواری و آموزش اشکالات اندامی دامن ، الگو سازی

تمرین انتقال الگو و مطالب به دفتر خیاطی و دوخت دامن دامن شلواری آموزش داده شده..

 

جلسه یازدهم:

دوره های مجازی و آنلاین : نازک دوزی / روز: دو شنبه تاریخ :13/5/1399 ساعت شرو ع 18:30  الی ساعت پایان 20:00

ارائه کار ، آزمون عملی: باتوجه به مدل داده شده دامن الگوسازی و دوخت می شود و ارائه دفتر خیاطی.

نازک دوزی دامن دوشنبه ها 18:30 الی 20:00 شروع 29 اردیبهشت

مشخصات

شیوه برگزاری دوره و کلاس
آنلاین و مجازی
chat نظرات (1)
رتبه