• فقط آنلاین
  • ‎−40%
  • جدید
الگوسازی و دوخت شلوار چهارشنبه ها شروع از 31 اردیبهشت
  • الگوسازی و دوخت شلوار چهارشنبه ها شروع از 31 اردیبهشت

الگوسازی و دوخت شلوار چهارشنبه ها شروع از 31 اردیبهشت

‎تومان1,300,000
‎تومان780,000 ذخیره 40%
بدون مالیات

چهارشنبه ها ,تاریخ شروع 31 اردیبهشت  18:30 الی 20:00

استاد : سرکار خانم زهرا خیر و شر

برای ثبت نام و دسترسی به محتوای این دوره اینجا کلیک کنید

در این دوره کارآموز الگوسازی شلوار را به روش ترک وتکنیک های دوختی را  آموزش می بیند و در پایان دوره می تواند مدل های مختلف شلوار الگو سازی و دوخت انجام دهد.

در این دوره کارآموز الگوسازی شلوار را به روش ترک وتکنیک های دوختی را  آموزش می بیند و در پایان دوره می تواند مدل های مختلف شلوار الگو سازی و دوخت انجام دهد.

 

جلسه اول:

دوره های مجازی و آنلاین : دوره شلوار / روز: چهارشنبه تاریخ :31/2/1399 ساعت شرو ع 18:30  الی ساعت پایان 20:00

آموزش اندازه گیری شلوار و کشیدن کادر الگو به روش ترک.الگوسازی

تمرین کشیدن پنج الگوی شلوار  به روش ترک و انتقال  مطالب به دفتر خیاطی.

 

جلسه دوم:

دوره های مجازی و آنلاین : دوره شلوار / روز: چهارشنبه تاریخ :7/3/1399 ساعت شرو ع 18:30  الی ساعت پایان 20:00

آموزش شلوار راسته و آموزش اشکالات اندامی شلوار.الگوسازی و دوخت.

تمرین انتقال  مطالب به دفتر خیاطی و دوخت شلوار آموزش داده شده.

 

جلسه سوم:

دوره های مجازی و آنلاین : دوره شلوار / روز: چهارشنبه تاریخ :21/3/1399 ساعت شرو ع 18:30  الی ساعت پایان 20:00

آموزش شلوار پیله تختی و پیله دو قلو در جلوی.الگوسازی و دوخت.

تمرین انتقال  مطالب به دفتر خیاطی و دوخت یکی از مدل های آموزش داده شده.

 

جلسه چهارم:

دوره های مجازی و آنلاین : دوره شلوار / روز: چهارشنبه تاریخ :4/4/1399 ساعت شرو ع 18:30  الی ساعت پایان 20:00

آموزش شلوار برمودا و آموزش دوبل دم پای شلوار.الگوسازی و دوخت.

تمرین انتقال  مطالب به دفتر خیاطی و دوخت شلوار آموزش داده شده.

 

جلسه پنجم:

دوره های مجازی و آنلاین : دوره شلوار / روز: چهارشنبه تاریخ :11/4/1399 ساعت شرو ع 18:30  الی ساعت پایان 20:00

آموزش شلوار دم پا گشادو شلوار تَرک.الگوسازی و دوخت.

تمرین انتقال مطالب به دفتر خیاطی و دوخت شلوار آموزش داده شده.

 

جلسه ششم:

دوره های مجازی و آنلاین : دوره شلوار / روز: چهارشنبه تاریخ :18/4/1399 ساعت شرو ع 18:30  الی ساعت پایان 20:00

آموزش شلوار پیش سینه دار و شلوار بارداری.الگوسازی و دوخت.

تمرین انتقال مطالب به دفتر خیاطی و دوخت شلوار آموزش داده شده.

 

جلسه هفتم:

دوره های مجازی و آنلاین : دوره شلوار / روز: چهارشنبه تاریخ :25/4/1399 ساعت شرو ع 18:30  الی ساعت پایان 20:00

آموزش شلوار جیب دار دو مدل و آموزش جیب دو فیلی تاپی .الگوسازی و دوخت.

تمرین انتقال مطالب به دفتر خیاطی و دوخت یکی از شلوار آموزش داده شده.

 

 

جلسه هشتم:

دوره های مجازی و آنلاین : دوره شلوار / روز: چهار شنبه تاریخ :1/5/1399 ساعت شرو ع 18:30  الی ساعت پایان 20:00

ارائه کار ، آزمون عملی: باتوجه به مدل داده شده الگوسازی و دوخت شلوار و ارائه دفتر خیاطی انجام می شود.

 

الگوسازی و دوخت شلوار چهارشنبه ها

مشخصات

شیوه برگزاری دوره و کلاس
آنلاین و مجازی
chat نظرات (1)
رتبه