• ‎−40%
  • جدید

جنسیت سازی در طراحی لباس دوشنبه ها و پنجشنبه ها 16 الی 17:30 شروع از 27 مرداد

‎تومان900,000
‎تومان540,000 ذخیره 40%
بدون مالیات

شنبه ها ,تاریخ شروع 27 مرداد  16  الی 17:30

استاد : سرکار خانم لیلا گلرخ

برای ثبت نام و دسترسی به محتوای این دوره اینجا کلیک کنید

 

جلسه اول:

در این جلسه  به کار آموز لباس طرح دار و چهارخانه آموزش داده می شود و طراحی حالت رنگ برای پیله به دو روش آموزش داده می شود.

تمرین اجرای طرح لباس با پارچه گلدار و چهارخانه.

 

جلسه دوم:

در این جلسه آموزش پارچه با جنسیت لی داده می شود

تمرین اجرای طرح لباس با پارچه لی به روشی که آموزش داده شده است.

 

جلسه سوم:

در این جلسه  آموزش پارچه ساتن.

تمرین اجرای طرح لباس با پارچه ساتن که آموزش داده می شود.

 

جلسه چهارم:

در این جلسه  آموزش پارچه گیپور برجسته و آموزش دانتل و آموزش تور برای لباس های مجلسی وعروس.

تمرین اجرای طرح لباس گیپور برای لباس مجلسی وعروس که آموزش داده می شود.

 

 جلسه پنجم:

در این جلسه  آموزش پارچه حریر با تکنیک آبرنگ به دو روش و همراه با راپید و آموزش پارچه با طرح پلنگی.

تمرین اجرای طرح لباس با جنس حریر که آموزش داده شده و طراحی لباس با پارچه پلنگی.

 

جلسه ششم:

در این جلسه  طراحی پارچه باجنس لمه  برای لباس های مجلسی آموزش داده می شود.

تمرین اجرای طرح لباس با جنس پارچه لمه که آموزش داده شده است.

 

جلسه هفتم:

در این جلسه  طراحی پارچه با جنس مخمل آموزش داده می شود.

تمرین اجرای طرح لباس پارچه با جنس مخمل برای لباس مجلسی که آموزش داده شده است.

 

جلسه هشتم:

در این جلسه  آموزش پارچه باجنس چرم  و طراحی آن برای لباس ، کیف و کفش داده می شود.

تمرین طراحی پارچه با جنس چرم برای لباس ، کیف و کفش که آموزش داده شده است.

 

جلسه نهم:

در این جلسه  آموزش جنسیت کاموا و جنس خز و کاپشن آموزش داده می شود.

تمرین طراحی هر سه جنسی که آموزش داده شده است.

جلسه دهم:

ژوژمان: تحویل یا ارائه کارها : ارائه تمام تکنیک ها و روش های جنسیت پارچه که در طول ترم آموزش داده شده 

جنسیت سازی در طراحی لباس
chat نظرات (1)
رتبه